Category: General

รีไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์ เหมือนหรือต่างจากรีไฟแนนซ์ รถยนต์ ไหม เช่นไร

เป็นที่เข้าใจดีแล้วว่า การรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้น เป็นต้นแบบหนึ่งของสินเชื่อสารพัดประโยชน์ที่ แบงค์ หรือบริษัทลิสซิ่ง นิยมปลดปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ขอกู้ที่มีรถยนต์มารับประกัน ซึ่งที่พวกเรามองเห็นกันโดยธรรมดานั้น จะเป็นรถยนต์จำพวกรถยนต์ส่วนตัว ได้แก่ รถเก๋ง รถยนต์กะบะ หรือ รถบรรทุก ซึ่งสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยชอบสงสัย ก็คือรถมอเตอร์ไซค์หรือมอเตอร์ไซดค์ จะสามารถเอามาขอรีไฟแนนซ์ได้ชนิดเดียวกับรถยนต์ได้หรือเปล่า แนวทางการรีไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์ รวมทั้งรถยนต์ ตามหลักทฤษฎี การรีไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์ หรือ รีไฟแนนซ์ รถยนต์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การจำนองเล่มทะเบียนรถยนต์ ก็คือการทำประกันเงินสินเชื่อ หรือเงินกู้ยืมอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้แบงค์ บริษัทลิสซิ่ง หรือผู้ปลดปล่อยกู้มีความเชื่อมั่นว่า พวกเราจะไม่เบี้ยวการใช้หนี้ พวกเราจึงควรผ่อนหนี้หนี้สินจนถึงถึงกำหนดตามข้อตกลง อีกทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกนั่นเอง รวมทั้งเมื่อจ่ายและชำระหนี้หมดแล้ว พวกเราก็จะได้เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ที่จำนองไว้ คืนมา ในเรื่องที่พวกเรามิได้กระทำการผ่อนหนี้ค่าผ่อนส่งจากที่ตกลงกันไว้ แบงค์ หรือบริษัทลิสซิ่ง ก็จะส่งจดหมายเตือน โทรตาม ซึ่งสำหรับการติดตามทวงหนี้ ไม่ว่าจะด้วยแนวทางใด ก็จะมีการคิดค่าใช้สอยด้วย ซึ่งในที่สุด พวกเราก็จะโดนยึดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ที่นำไปจำนองไว้ นั่นเอง รีไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์ […]

Binary Options-The Basics

  Binary Options-The Basics In 2007, the SEC in the US made Binary Options trading a recognized part of an investment portfolio. Since then, the trading of Binary Options has grown to be one of the fastest and most popular trading activities online. Attracted by its simplicity, speed and high returns, people from all walks […]

The Best Trading Strategies in Binary Options.

The Best Trading Strategies in Binary Options. The strategy is one strong pole upon which the success of any binary options investment stands. Without a good strategy to rely on, a binary options trader becomes a street punter or a gambler. A binary options strategy is your autopilot to successful trades if you follow the […]

Getting Started in Binary Options

Getting Started in Binary Options Starting out in anything is not always easy. Binary Options trading is no exception. First, you have to understand fully what Binary Options are, how you can trade the options and then ask yourself if you have what it takes to go into it. Binary options are simply a form […]